Skip to content Skip to footer

Yvette Kopijn

Schrijver, onderzoeker

Brief info

Yvette Kopijn is van Indische afkomst en is schrijver, onderzoeker en docent. Zowel binnen als buiten de universiteit zet Yvette zich ruim 20 jaar in om verborgen (levens)verhalen en geschiedenissen op te sporen en zichtbaar te maken – met name die van koloniale migrantenouderen en hun nakomelingen. In het verleden heeft Yvette tal van oral history projecten geleid, onder meer bij Imagine IC, Het Indisch Huis en Atria. Naast wetenschappelijke publicaties is zij de auteur van Stille Passanten (LM Publ. 2008) met levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen en Antara Nusa (LM Publ. 2018) met levensverhalen van ouderen die geworteld zijn in Indië/Indonesië. Yvette spoort niet alleen ouderen, maar ook jongeren aan om zich te verdiepen in hun familiegeschiedenis. Vanuit Stichting Zieraad (www.zieraad.org) heeft ze samen met Helen Sumter en Dana Saxon Ancestors unKnown en Tracing Your Roots onder haar hoede: educatieve programma’s waarin kinderen en jongvolwassenen worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis, om zo toegang te krijgen tot hun eigen geschiedenis en die van hun klasgenoten. Naast haar werkzaamheden voor stichting Zieraad is Yvette momenteel haar proefschrift aan het afronden over migratie, identiteit en overlevingskunst in de levensverhalen van drie generaties Javaans-Surinaamse vrouwen.