Skip to content Skip to footer

Drs. Peggy Brandon

Directeur Mocca

Brief info

Peggy Brandon studeerde Japanse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden met specialisaties in antropologie, communicatie en media en bedrijfsmanagement en een bijvak kunstgeschiedenis in Italië. Na een loopbaan in pr, reclame en sponsoring was ze betrokken bij de realisatie van het nieuwe Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Daarna bouwde Peggy in opdracht van de Japanse en Nederlandse overheid het SieboldHuis, een nieuw Japans museum. In Amsterdam was Peggy duo raadslid van de stadsdeelraad van Oud-West. Daaropvolgend werd Peggy directeur van Mocca, een innovatieve kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam. Mocca begeleidt en adviseert scholen en culturele instellingen in het formuleren van cultuureducatie beleid en stimuleert scholen om cultuur op te nemen als vast onderdeel van hun curriculum. Peggy Brandon is actief in verschillende besturen en raden in het culturele veld en haar recente geïllustreerde kinderboek over inclusieve cultuur in Amsterdam, is een reizende tentoonstelling in Openbare Bibliotheken van Amsterdam.