Skip to content Skip to footer

In maart 2020 startte de samenwerking Musea Bekennen Kleur tijdens de opening van de tentoonstelling Zwart in Rembrandts tijd in de Zuiderkerk in Amsterdam. Met Musea Bekennen Kleur ontstaat in de museale wereld voor het eerst een platform waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken. Het doel is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties. Dit wordt toegespitst op de vier p’s: Programma, Publiek, Personeel, Partners, met ruimte voor kennisuitwisseling en (zelf)reflectie. Binnen Musea Bekennen Kleur willen deze deelnemende musea samen hun inspanningen versterken en zo bijdragen aan een inclusieve wereld.

Contact:
Algehele coördinatie en woordvoering Aspha Bijnaar, A.bijnaar@museabekennenkleur.nl
Communicatie Sylvana Terlage, communicatie@museabekennenkleur.nl