Skip to content Skip to footer

Internationaal Symposium 2022

Het Internationaal Symposium biedt vensters voor reflectie en uitwisseling om te reflecteren op de historische positie van musea in processen die de spanningen binnen het hedendaags debat rond diversiteit bepalen. Het is een ongemakkelijk gedeeld verleden, waarop algemene reflectie nog altijd lastig is daarom een een belangrijk onderdeel om ook op internationaal niveau ervaringen te delen en modellen te verkennen voor het bestaan van het inclusieve museum

Wat betekent het voor musea in Europa en daarbuiten dat een belangrijke fase in de ontwikkeling het instituut niet los te zien is van koloniaal denken, waarin slavernij nog een legitieme praktijk was? Wat zegt dit over de huidige geopolitieke entiteit Europa, of andere geopolitieke krachten als de Verenigde Staten of China?

Reflecteren op deze wezenlijke vragen voor musea vandaag, is nodig om de noodzaak van het inclusieve museum te omschrijven en te begrijpen waar die inclusie uit zou kunnen bestaan. Die discussie is waardevol omdat de antwoorden nog niet gevonden zijn en misschien wel nooit gevonden worden. Toch neemt dat niet weg dat musea hier wel een verantwoordelijkheid kunnen nemen om het gesprek te blijven voeren.