Skip to content Skip to footer

Educatief programma

Als onderdeel van Musea Bekennen Kleur zullen de deelnemende musea de handen ineen slaan om vorm te geven aan een educatief programma rond de G8 Kindertop. Leerlingen worden hierin uitgedaagd onderzoek te doen naar de vragen: Wie ben ik? Wie ben jij? Dit onderzoek gaat over henzelf, maar ook over familie, de wijk, een object, een tentoonstelling. Wat hebben ze (al dan niet onbewust) ontvangen, en wat willen ze doorgeven? Wat is de invloed van het verleden op hun eigen leven, of op die van hun familie, stad of omgeving?
Onderdeel van het lespakket is een bijdrage door leerlingen in groep 8 op Curaçao, afkomstig van twee basisscholen. Het educatief lespakket wordt een duurzaam project. Na de G8 Kindertop komt het lesmateriaal vrij beschikbaar voor andere scholen en musea.